Fisker titter ut av vindu på båt

Fisker Odd Refsvik mener politikerne må holde seg unna Lofoten. Foto: Maria Birkeland Olerud

– Det finnes ingen plan B

RØST (PUTSJ) Fiskerne på Røst mener politikerne må ta til fornuft.

Aps kompromissforslag
 • AP har foreslått å utrede feltet Nordland 6 for oljeboring. De nærmeste oljeforekomstene ligger 15 kilometer utenfor Røst.

 • Samtidig foreslår partiet å ikke åpne feltene Nordland 7 og Troms 2, feltene utenfor Vesterålen og Senja. Partiet vil verne en sone på fem mil utenfor sørspissen av Moskenesøya og Vesetfjorden.

– Vi kan leve uten olja, du og jeg, men kan vi leve uten mat? Her ute er det ikke noen plan B, bare A.

Det sier fisker Odd Refsvik fra Bodø. I dag fisker han skrei på Røstbanken helt sør i Lofoten, eller i området Nordland 6, som Arbeiderpartiet (Ap) foreslår å åpne for konsekvensutredning.

Vi kan leve uten olja, du og jeg, men kan vi leve uten mat?
Fisker Odd Refsvik

Det blåser friskt og hvitt skum topper bølgene. På sjarken han har med seg partitopper fra partiene som går mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dagrun Eriksen (KrF), Audun Lysbakken (SV), Wilfred Nordlund (Sp), Rasmus Hansson (MDG), Marie Sneve Martinussen (R) og Trine Skei Grande (V). Her fisker de skrei – og stemmer i Stortingsvalget til høsten.

– Hvis vi skulle valgt én plass på hele planeten der vi ikke skulle bore, hvorfor skulle det ikke vært her? Det er snakk om å lytte til folk. Det er et stort flertall i folket, sier Skei Grande.

LES OGSÅ: Fisker Elise Kristin Kuntze (20) er enig med Refsvik

 • Rasmus Hansson i baugen
  Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Alle politikerne smiler ombord
  Alle politikerne samlet Foto: Håvard Eggen
 • Tre oljemotstandere
  Marie Martinussen, Ingrid sSkjoldvær og NNVs Silje Lundberg. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Audun Lysbakken fra SV.
  Audun Lysbakken fra SV. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Trine Skei Grande fra Venstre og Håvard Eggen, fulgeekspert.
  Trine Skei Grande fra Venstre og Håvard Eggen, fulgeekspert. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Foto: Maria Birkeland Olerud
Går mot eget parti

Refsvik mener politikerne bør lete etter olje andre steder, der skreien ikke gyter. Skal man ha bærekraftige kystsamfunn, mener han, må fiskeriene bestå. Risikoen for oljeulykker er for stor. Og han er ikke alene om å mene det. På øygruppa Røst har til og med AP-ordfører Tor Arne Andreassen gått imot toppene i eget parti.

– Jeg hoppa litt i stolen da jeg fikk se hva Ap hadde foreslått. Har dere sett på kartet, spurte jeg ledelsen i Nordland Ap. To av de seks kommunene i Lofoten, Værøy og Røst, ligger rett ved feltet de ønsker å åpne.

Naturvernforbundet, Folkeaksjonen mot et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og Natur og Ungdom har innkalt til folkemøte på Fiskarheimen. Mer enn 60 mennesker har møtt opp, ikke rent lite i et øysamfunn med 600 fastboende.

Steinknauser i Moskenes

Miljøbevegelsen har siden Aps forslag om konsekvensutredning kom, vært klare i sin tale: De kaller kompromissforslaget uholdbart. Lofotodden, området AP går inn for å verne, har ikke oljeforekomster uansett. Samtidig har områdene på havbunnen som AP vil oljeutrede, massevis av sedimentære bergarter som kan inneholde petroleum.

– Det er et kompromiss som handler om å verne et par steinknauser i Moskenes, mens de viktigste områdene for torskens gyting er akkurat der de vil åpne, sier Ap-ordføreren til de fremmøtte.

Jeg hoppa litt i stolen da jeg fikk se hva Ap hadde foreslått
AP-ORDFØRER TOR ARNE ANDREASSEN 

Panelet av politikere frir etter tur til røsterne. Etterpå er det tid til mingling. Fiskerbonde Kari-Anne Nilsen har møtt opp for å høre hva politikerne har å si.

– Aps kompromissforslag er kanskje til og med litt positivt. De er på gli og de skjønner at dette er en sak som de kan tape på. Hvis Ap ikke snur, så blir det ikke regjeringsskifte til høsten. Hvis de er tydelige på et olje-nei i Lofoten kan det berge et regjeringsskifte. Jeg håper de tar ansvaret sitt alvorlig, sier Nilsen.

De er på gli og de skjønner at dette er en sak som de kan tape på
Fiskerbonde Kari-Anne Nilsen

Kartet viser Nordland 6-feltet, som Arbeiderpartiet ønsker å konseekvensutrede. Kart: Håvard Lundberg

Røst
 • Øygruppe sør i Lofoten med 550 fastboende. Øyene ligger ti mil fra fastlandet.

 • Størsteparten av familiene livnærer seg av fiske og fiskeindustri. Røst har seks fiskebruk som bearbeider fisken.

 • Under Lofotfisket vinterstid er det mellom 400 og 600 båter på Røst.

 • En av Europas største sjøfuglkolonier og verdens største kaldtvannskorallrev ligger også her.

Kilde: Wikipedia og og Røst kommune

Ivaretar bruk og vern

Røst har i flere århundre eksportert tørrfisk til Italia og Kroatia. Tørrfiskmarkedene er helt avgjørende for Røsts næringsliv. Oljesøl vil gå ut over lokalsamfunnets økonomiske grunnlag. Både Kystfiskarlaget, Fiskarlaget og trålerflåten mener oljeutvinning ikke hører hjemme her.

– Olja er en trussel for markedsverdien av ren mat fra Røst. Vi eksporterer for milliarder i året og det er basert på at kundene våre har tro på ren natur med verdi, sier Nilsen.

Meningsmålinger viser at Nord-Norges befolkning er enig med Nilsen og andre fiskere. Alle Lofotkommunene går mot oljeleting. Så hvorfor vil egentlig AP åpne havområdene?

– Kompromisset ivaretar både bruk og vern på en måte som faller inn i Aps tradisjon. Store deler av Nordland 6 var konsekvensutredet for over tjue år siden. De er ikke åpnet, så en konsekvensutredning er et forsøk på finne ut om det er mulig og ønskelig, sa Nordland Ap-leder Bjørn Skjæran til NRK i januar.

Med til historien hører stor uenighet innad i partiet, og medfølgende behov for et samlet parti før valget.

Kompromisset ivaretar både bruk og vern på en måte som faller inn i Aps tradisjon
 Nordland Ap-leder Bjørn Skjæran
 • Fisker Torgeir Jensen gjør seg klar til en dag på havet.
  Fisker Torgeir Jensen gjør seg klar til en dag på havet. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Torgeir Jensen
  Fisker Torgeir Jensen mener politikerne bør ta til fornuft. Foto: Maria Birkeland Olerud
 • Tor Arne Andreassen
  – Det er et kompromiss som handler om å verne et par steinknauser i Moskenes, sier AP-ordfører Tor Arne Andreassen. Foto: Maria Birkeland Olerud
Vil fortsette å fiske 

Ute ved brygga på Røst ligger fiskerbåtene tett i tett. Noen båter kommer inn med fangsten etter formiddagen på havet. Fisker Torgeir Jensen forbereder seg på morgendagen. I sjarken sin kveiler og reparerer han garnet. Han svarer gjerne på spørsmål om oljeboring. 

– Når skal de ta til fornuft, spør han med henvisning til Ap-politikere og regjeringa. 

– Vi vil ikke ha olje i gyteområdet til skreien, og vi vil fortsette med fisket.