UiO oppfører seg som en kjederøyker som påstår at de kan slutte når som helst, når de investerer i fossilt selv om de vet det strider mot alle andre miljøtiltak de innfører. Illustrasjon: Anna Jakobsen

Grønt universitet, svarte investeringer

Hvordan kildesorterer man egentlig fossile investeringer?

Skrevet av

Hanna Høiland

 Leder i Framtiden i våre hender Oslo studentlag

Du vet det er helseskadelig å røyke, men gjør det likevel. Du rettferdiggjør det ved å si at du ikke røyker så mye, du spiser jo sunt og trener ellers, og du har gode gener som gjør at du nok slipper unna de største helseproblemene. Ikke minst, du kan jo faktisk slutte når du vil.

Holdningen og kunnskapen du har om at røyking er helseskadelig strider imot adferden din. Innerst inne kjenner man et lite ubehag, en stemme som sier at du ikke handler som du tenker. Dette kalles for kognitiv dissonans eller på godt norsk, erkjennelsesmessig uoverensstemmelse. Jeg er ganske sikker på at Universitetet i Oslo (UiO) befinner seg i en slik psykologisk situasjon nå.

Oppmuntring til mer klimaendringer

Universitetsstyret, rektor, ansatte og alle studenter som oppholder seg på UiO vet at klimaendringer finnes, skjer nå og er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Likevel har UiO sammen med UNIFOR, deres forvaltningsselskap, valgt å investere UiOs penger i fond med en sterk overvekt av olje- og gasselskaper. De har bevisst valgt å satse på, stemme for og oppmuntre til at disse selskapene skal få fortsette å brenne mer fossilt brensel, lete etter mer olje og gass, og sakte men sikkert drive klimaendringer videre.

Holdningen UiO har om at klimaendringer finnes og at utdanningsinstitusjoner skal bidra til å forske på og komme med løsninger til utfordringen strider mot adferden hvor 500 millioner kroner blir investert i fossile selskap. Hvordan løser et universitet en slik kognitiv dissonans? Jo, man lyver for seg selv og for omverdenen. 

En «grønn» løgn

På samme måte som røykeren sier at hen ikke røyker så ofte, så sier UiO at deres investeringer ikke betyr så mye i det store og det hele. Som røykeren som sier at hen spiser sunt og trener, så sier UiO at de serverer vegetarisk i kantina og nå skal få bysykler hele veien opp til Blindern. I likhet med røykeren som sier hen har gode gener og dermed vil slippe unna de verste helseproblemene, så sier UiO at de nå har kildesorteringsmuligheter på hele campus.

Men hvordan kildesorterer man egentlig fossile investeringer? Hvordan kan man kalle seg et grønt universitet og likevel investere i en bransje hele verdenssamfunnet i desember ble enige om at vi må gå bort fra? Det går ikke. Ubehaget vil bli for stort. 

Ta imot støtten

Å slutte å røyke er vanskelig. Det krever viljestyrke og støtte fra de rundt deg. UiO sliter med et avhengighetsproblem, men jeg er sikker på at viljestyrken finnes. Støtteapparatet finnes i hvert fall. Vi heter studenter, vi er de som skal leve lenger enn dere på en klode med klimaendringer og vi ønsker et fossilfritt UiO. Ta imot støtten og bli kvitt denne selvmotsigende oppførselen en gang for alle.