Når grønn energi er skitten

Marokko bygger solceller og vindmøller i delene av Vest-Sahara som har vært okkupert siden 1975. Rapporten «Dirty Green March» beskriver hvordan ren energi er undertrykkende.

Vest-Sahara

  • Omstridt område nordvest i Afrika som siden 1975 har vært okkupert av Marokko
  • Før det var området spansk prorektorat
  • Vest-Sahara er delt av en 2700 km lang mur, bygget av Marokko
  • Norge anerkjenner ikke Marokkos suverenitet over Vest-Sahara
  • Kilde: Wikipedia

Landområdet Vest-Sahara ligger mellom Marokko i nord, Algerie i nordøst, Mauritania i sør og øst, og Atlanterhavet i vest. Fra 1884 til 1975 var det en spansk koloni kjent som Spansk Sahara. Idet Spania trakk seg ut i 1975-76, tok Marokko og Mauritania kontroll over landområdet, og etter at Mauritania trakk seg ut igjen noen år senere, sto Marokko igjen som den faktiske administrasjonsmakt.

Strategier for å fremme fornybar energi

Rapporten «Dirty Green March» fra Western Sahara Resource Watch opplyser at mer enn 90 prosent av Marokkos energibehov er importert fra utlandet. Marokko og det okkuperte territoriet Vest-Sahara er tenkt å ha både olje- og gassreserver. Derfor har The Kingdom nasjonale oljeselskap (ONHYM) inngått leteavtaler med internasjonale energiselskaper for å undersøke potensialet. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at de områdene som for tiden blir utforsket vil inneholde de nødvendige reservene.

I mellomtiden står landet overfor stadig økende regninger på fossilt drivstoff fra utlandet og strømbehovet forventes å firedobles innen år 2030. De siste projeksjonene av den marokkanske regjeringen viser en anslagsvis årlig økning på 5 prosent i energibehovet. Dette er delvis forårsaket av modernisering av jordbruket, transformasjon av fosfatindustrien i en «global hub», og utvidelsen av motorveier, flyplasser og havneinfrastruktur.

På grunn av denne økningen har landet derfor iverksattstrategier for å fremme fornybar energi. I 2008 lanserte Marokko “National Renewable Energy and Energy Efficiency Plan”, som har som mål å generere 42 prosent av landets innenlandske energibehov fra fornybare ressurser innen 2020. Det er allerede planlagt å produsere 2000 MW gjennom vindkraft i løpet de neste åra, og  en igangsetting av fem vindparker er ventet i tidsperioden 2017-2020. Nesten en fjerdedel av kapasitetsmålet vil komme fra vindparker i okkuperte Vest-Sahara.

Muren er nesten fire ganger lengre enn muren i Palestina og er beskyttet av noen av verdens største minefelt.

Hva er problemet?

Vest-Sahara er delt av en 2700 km lang mur som Marokko har bygget gjennom hele landet. Muren er nesten fire ganger lengre enn muren i Palestina og er beskyttet av noen av verdens største minefelt. Mellom hver femte til hver tiende kilometer er det en marokkansk militærpost som bevokter muren.


Det er et grunnleggende og allment forstått krav om folkeretten at utviklingen i et ikke-selvstyrt område som Vest-Sahara ikke kan foretas med mindre det er samtykke fra folket i territoriet. Det gjelder særlig for et territorium under militær okkupasjon. En juridisk uttalelse fra FNs juridiske kontor i 2002 påpekte spesielt problemene som omhandlet utviklingen. I oktober 2015 førte FNs komité tilsyn angående statenes gjennomføring av Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Marokko ble oppfordret til å respektere saharawienes rett til tidlig, gratis og informert samtykke. Men det saharawiske folket har aldri blitt konsultert, eller samtykket i Marokkos fornybare energiplaner i Vest-Sahara.

Den afrikanske union sendte ut en juridisk uttalelse som konkluderte med at «folket i Vest-Sahara og deres legitime representanter ikke bare må konsulteres, men de må samtykke og effektivt delta i å nå avtaler som innebærer utnyttelse av naturressursene i territoriet Vest-Sahara». Den afrikanske unions freds- og sikkerhets Council (PSC) har fordømt utnyttelse av Vest-Saharas naturressurser, og kaller det «en fiendtlig handling som sannsynlig fremmer konflikten og kolonialisme i Vest-Sahara». PSC har indikert at bedrifter som uten samtykke utnytter Vest-Saharas ressurser ikke vil være velkomne i andre afrikanske unionmedlemsstater.

Kolonitiden er ikke over

Det sikres elektrisk kraft i et okkupert territorium, noe som resulterer i et akseptabelt spørsmål om internasjonal humanitær rett. Dette er fordi den økte elektriske kapasiteten på territoriet vil tillate flere marokkanske bosettere til å forbli i Vest-Sahara. Det ser ut til at en del av elektrisiteten er ment for eksport til Marokkos eget nasjonale nett. I sin tur blir Marokko dermed enda mer økonomisk koplet til, og avhengig av, territoriumet de benytter seg av.

Mange tror at kolonitiden er over. Det er den ikke. Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål.

Det er i strid med internasjonal humanitær rett å bidra til at Marokko tar Vest-Saharas ressurser. Energi fra de planlagte vindparkene vil gjøre bransjer som fiskeindustri og fosfatgruvedrift og transport mer økonomisk og effektive på territoriet til Vest-Sahara. Det saharawiske folk som bor i flyktningleirer i en avsidesliggende del av Algerie derimot, får ingen fordeler Størstedelen av denne befolkningen har ikke tilgang til elektrisitet, noe som fører til problemer når det gjelder sikkerhet, næringsmiddelhygiene, utdanning og sosiale aktiviteter.

Demonstrasjon i Vst-Sahara

Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål.

Selskaper som Siemens er leid inn for å bygge alle de fem vindparkene i programmet, inkludert de i det okkuperte Vest-Sahara.

Integrated Wind Energy Program

Tatt i betraktning de eksisterende vindparkene under utvikling, er Vest-Saharas nåværende andel i Marokkos samlede kapasitet av vindenergi relativt beskjeden. Men hvis Marokkos planer for Vest-Sahara blir virkelighet, vil ting forandre seg dramatisk.

Den relative betydningen av Vest-Sahara øker når man ser på hva den marokkanske regjeringen refererer til som «Integrated Wind Energy Program».

Dette programmet har som mål å doble dagens kapasitet innen 2020. 400 MW eller 40 prosent av den ekstra kapasiteten skal utvikles innenfor det okkuperte området i Vest-Sahara.

Den integrerte Wind Energy Program ser for seg bygging av seks vindparker, som skal utvikles i to faser. Den første fasen er allerede i gang og den andre fasen består av byggingen av de resterende fem vindparkene med en samlet kapasitet på 850 MW, samt levering og vedlikehold av utstyr som trengs.

Selskaper som Siemens, Enel og Nareva er leid inn for å bygge alle de fem vindparkene i programmet, inkludert de i det okkuperte Vest-Sahara.

Vindenergi

Den marokkanske regjeringen har betydelige vindkraftplaner i Marokko og Vest-Sahara. Gjennom Integrert Wind Energy Program, har Marokko som mål å bringe sin kapasitet for vindenergi fra 280 MW i 2010 til 2000 MW i 2020. Nesten halvparten av potensialet har blitt realisert. I november 2015 annonserte Marokko offisielt planer om å legge 6760 MW fornybar energi i perioden 2021-2025, hvorav 2740 MW vil være vind.

«Det er også nødvendig å huske på viktigheten av saken for det internasjonale samfunnet og fremtiden for marokkanske og andre investeringer i Vest-Sahara.» Sitatet tilhører FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, i avsnittet 'Menneskerettigheter' i sin rapport av 19. april 2016 om situasjonen om Vest-Sahara.

Det er i Norge en total tverrpolitisk enighet om konflikten

FN jobber for avkolonisering

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en norsk organisasjon som arbeider for at det saharawiske folk skal få lov til å avgjøre sin egen fremtid gjennom en folkeavstemning. De mener at kun gjennom en avstemning vil det bli varig og rettferdig fred i territoriet.

Støttekomiteen jobber langs mange fronter for å få til et slikt press både i Norge og internasjonalt. Stater, partier, internasjonale institusjoner og næringsliv må som et minimum ikke bidra til å gjøre konflikten mer uløselig – men helst også bistå i å løse den.

I Norge drives det et utstrakt informasjonsarbeid, med rundt 150 arrangementer og foredrag i alle landets fylker, hvert år. Foredragene er på universiteter og skoler, hos partier, menigheter og fagforeninger, og hos andre norske organisasjoner. Det er i Norge en total tverrpolitisk enighet om konflikten, og en egen vennegruppe for Vest-Sahara er opprettet på Stortinget.

I FNs Menneskerettighetsråd jobbes det for at Marokko må stå til ansvar for overgrepene de begår. Arbeidet er basert på FNs resolusjoner om avkolonisering, men det er mange som jobber i motsatt retning. Marokkanske myndigheter lobber intenst for å beholde kontrollen på territoriet. Dette gjør de i samarbeid med sine nærmeste internasjonale partnere - hovedsakelig i Frankrike. Målet er et økt press på Marokko for at den marokkanske regjeringen skal godta samarbeidet med FN og representanter fra Vest-Sahara.

Krever folkeavsteming

Marokkanske myndigheter legger strenge bånd på forskere, organisasjoner og journalister sin tilgang til informasjon i Vest-Sahara, og gjør at levekårene i territoriet derfor er dårlig dokumentert.

Vest-Sahara er ikke en del av Marokko. FN anser det som et ikke-selvstyrt område. Den Europeiske Unions domstol gjentok i desember 2015 at Vest-Sahara ikke er inkludert i anerkjente internasjonale grenser. Kongeriket Marokko har heller ikke fullmakt fra FN eller et annet internasjonalt organ for administrering av landområdet.

Støttekomiteen og Europeisk Ungdom krever derfor folkeavsteming i Vest-Sahara for å få sin uavhengighet og for at Marokko skal slutte med å bedrive skitten, grønn energi.

Støttekomiteen og Europeisk Ungdom krever folkeavsteming i Vest-Sahara for å få sin uavhengighet Skjermdump fra Western Sahara Resource Watch

Aktuelt, energi, Fornybar, internasjonalt