Veggmaleri

Selvsensuren sikrer organisasjonenes foreløpige eksistens, men det betyr også at den russiske miljøbevegelsen vil fortsette å ha liten slagkraft Foto: Dimitrisvetsikas1969, Flickr Commons

- Organisasjonene sensurerer seg selv

Natur og Ungdoms russiske søsterorganisasjoner står i fare for å bli stemplet som utenlandske agenter. 

Russlandsprosjektet er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og de to russiske søsterorganisasjonene Aetas og Priroda i Molodezh (PiM). Målet er «at det skal eksistere uavhengige demokratiske miljøvernorganisasjoner for ungdom i Russland» men «Utenlandsk Agent»-loven står i veien for det ved å kneble kritikk av det russiske regimet.

LES OGSÅ: Russisk Natur og Ungdom endrer personlighet

«Hei, jeg er landsforræder»

«Utenlandsk Agent»-loven ble vedtatt i 2012 og beskriver hvordan organisasjoner som mottar utenlandsk pengestøtte og driver med politisk aktivitet, kan bli definert som utenlandske agenter. Det medfører store rapporteringskrav og krever at organisasjonen omtaler seg selv som utenlandsk agent i all offentlig kommunikasjon, sammenlignbart med å si «Hei, jeg er landsforræder!»

Aetas og PiM har lenge slitt med uønsket oppmerksomhet fra russiske myndigheter: Arrestasjoner og besøk fra FSB (det russiske føderale sikkerhetsbyrå, tidligere KGB) er ikke uvant. Dette viser til en urovekkende trend for organisasjoner i Russland: Russiske myndigheter bruker lovgivning for å minske det politiske handlingsrommet i sivilsamfunnet.

Organisasjonene unngår tema som kan bli beskrevet som politiske
 Timme Ellingjord, tidligere energimedarbeider i Russlandsprosjektet
Selvsensur

– Myndighetene sensurerer ikke organisasjonene, men makten de har fører til en form for selvsensur. Organisasjonene unngår tema som kan bli beskrevet som politiske, sier Timme Ellingjord, tidligere energimedarbeider i Russlandsprosjektet og nåværende prosjektleder for Barentssekretariatet.

LES OGSÅ: PiM-aktivist fengslet etter fredelig demonstrasjon

Dette forteller hvordan trusselen om å bli stemplet som utenlandsk agent påvirker PiM og Aetas ved at de sensurerer seg selv. Russiske myndigheter klarer dermed å ha kontroll over opposisjonen i sivilsamfunnet ved å undergrave organisasjoners handlingsfrihet. 

Anastasya Kochneva fra Aetas og Nailya Ibragimoova og Alexei Zakharenko fra Pi M smiler til kameraet.

Anastasya Kochneva fra Aetas og Nailya Ibragimoova og Alexei Zakharenko fra Pi M opplever motstand i sitt arbeid med miljøet. Foto: Joanne Sorheim

Om Aetas blir satt på listen over utenlandske agenter vil de sannsynligvis bli lagt ned.

Uavhengig-ish

PiM og Aetas får organisatorisk og monetær støtte fra Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet gjennom Russlandsprosjektet, noe som gjør det lett for russiske myndigheter å stemple dem som utenlandske agenter. Målet er å sikre uavhengige organisasjoner, men organisasjonene er ennå avhengige av de pengene de får. Det er svært få muligheter for å få slik støtte i Russland, som gjør at organisasjonene stort sett er organisatorisk uavhengige, men ennå økonomisk avhengige av Russlandsprosjektet.

Disse aktivistene beundrer vi.

Usikker fremtid

Siri Haugan Holden, tidligere koordinator i Russlandsprosjektet, forteller at PiM og Aetas ikke har opplevd særlig interesse fra myndighetene det siste året grunnet et fokus på å unngå å uttale seg negativt om atomkraft. Denne selvsensuren sikrer organisasjonenes foreløpige eksistens, men det betyr også at den russiske miljøbevegelsen vil fortsette å ha liten slagkraft. I det siste har russiske myndigheter vist økt interesse for Aetas med økte rapporteringskrav som kan føre til at organisasjonen blir stemplet som utenlandsk agent.

Den overhengende trusselen om å bli stemplet som utenlandsk agent skaper en uholdbar situasjon for våre russiske venner
Olav Nicolay Larsson Aga, koordinator i Russlandsprosjektet

– Den overhengende trusselen om å bli stemplet som utenlandsk agent skaper en uholdbar situasjon for våre russiske venner. Et frittalende og levende sivilsamfunn spiller en kritisk rolle i ethvert demokrati. Den rollen er umulig å ta i det russiske samfunnet i dag, sier Olav Nicolay Larsson Aga, nåværende koordinator i Russlandsprosjektet. 

Om Aetas blir satt på listen over utenlandske agenter vil de sannsynligvis bli lagt ned, grunnet problemene med å operere som organisasjon med et slikt stempel.

Ungdommer på sommerleri pakker sammen sakene sine.

Deltakerne på PiMs sommerleir 2015 fikk uventet besøk av 15 bevæpnede og maskerte politimenn. Myndighetene påstår det hele var en øvelse Foto: Timme Ellingjord

Aktuelt, Russland, internasjonalt, Aktivisme